(ประกาศ!) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคเรียนที่ 2/2564

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(ประกาศ!) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคเรียนที่ 2/2564

(ประกาศ!) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคเรียนที่ 2/2564

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

"เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564"  (เป็นวันแรกและวันสุดท้ายของการหาตำแหน่งงาน)

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ระยะเวลา 4 เดือน)

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2562


แนวปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา

1. นิสิตเข้ากรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา (CoEd 1-3) ผ่านทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา www.acad.msu.ac.th/coed

2. นิสิตปริ้นใบสมัครฯ (CoEd 1-3) ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนนำส่งงานสหกิจศึกษา

3. นิสิตส่งใบสมัครฯ (CoEd 1-3) และเอกสารประกอบการสมัคร มายังงานสหกิจศึกษามายังงานสหกิจศึกษา (ผ่านช่องทางข้างล่างนี้)

4. นิสิตตรวจสอบสถานะการตอบรับจากสถานประกอบการ ได้ทางเว็บไซต์สหกิจศึกษาwww.acad.msu.ac.th/coed (สถานประกอบการจะตอบกลับมาไม่เกิน 3-4 อาทิตย์)

5. กรณีที่สถานประกอบการปฏิเสธการตอบรับ งานสหกิจศึกษา จะเป็นผู้ประสานงานแจ้งให้นิสิตทราบโดยทันที เพื่อเตรียมจัดหาสถานประกอบการใหม่

6. งานสหกิจศึกษาจะแจ้งวันปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาภายหลัง และสามารถติดตามข่าวได้ทาง SMS, เพจ Facebook สหกิจศึกษามหวิทยาลัยมหาสารคาม และเว็บไซต์สหกิจศึกษา www.acad.msu.ac.th/coed


---------------------------------

สามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาและเอกสารประกอบได้ทาง

1.   งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบริการนิสิต ชั้นตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

2.  อีเมล : coop@msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 082-3021621 คุณสราญพร

Facebook https://www.facebook.com/coedmsu/


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2021-07-20 11:11:50 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 484