(ประกาศ!) เชิญนิิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(ประกาศ!) เชิญนิิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

(ประกาศ!) เชิญนิิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

จัดขึ้นในวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จัดออนไลน์ ทางโปรแกรม Webex by Cisco

  1. ลิ้งก์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. 

Join information Meeting link:  https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=mb6e0a7217436be5811db8f56b765103c 

Meeting number: 2554 113 8842

Password : bXnm3JyN4i2

------------

2. ลิ้งก์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Join information Meeting link:
https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=mf79ae4b10a0a7be8c77f9cb342b1345f 

Meeting number: 2554 307 1892

Password: fNXD7qKEw72

(นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)  

หมายเหตุ : นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานทั้ง 3 วัน
ให้คะแนนตามช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ

สอบถามเพิ่มเติม
043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2021-10-28 14:51:12 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 300