งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคเรียนที่ 1/2565

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคเรียนที่ 1/2565

งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคเรียนที่ 1/2565

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) "ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564" 
 (วันแรกและวันสุดท้ายของการหาตำแหน่งงานให้นิสิต)

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ระยะเวลา 4 เดือน)

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565  


สามารถส่งใบรับสมัครฯได้ทาง กูเกิ้ลไดรฟ์ : โดยส่งแยกตามสาขาวิชา
ลิงก์ 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1RMp9e3gxpE9tNcTEo6N1pUuQZZanNC-Z?usp=sharing

หรือ ลิงก์ (แบบสั้น) : https://zhort.link/wSl

------

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 1204

อีเมล์ : coop@msu.ac.th

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2022-02-04 12:22:21 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 118