ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง

           ปราสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน"

            งานสหกิจศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)" (รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Cisco WebEx Meetings) วิทยากรบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

           >> ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ Google form : https://forms.gle/omiB9Z5QfzV2kZny5

           >> ลิงค์เข้าอบรม WebEx Meeting link: https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=m52ac90164de259e5a93ed168ae94fdac

หรือ ลิงค์ย่อสั้น : https://bit.ly/3yEuZd9 

Meeting number: 2554 816 7650 

Password: UHem5fPMx35 

----------------
จัดโดย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส 
โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 1204ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2022-05-12 15:38:08 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 54