(ประกาศ!) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 48 ภาคเรียนที่ 2/2565

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(ประกาศ!) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 48 ภาคเรียนที่ 2/2565

(ประกาศ!) งานสหกิจศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 48 ภาคเรียนที่ 2/2565

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 48 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา (www.acad.msu.ac.th/coed) 

"ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564" 
 (วันแรกและวันสุดท้ายของการหาตำแหน่งงานให้นิสิต)

นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ระยะเวลา 4 เดือน)

*นิสิตสามารถส่งใบสมัครสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2565  


สามารถส่งใบรับสมัครสหกิจศึกษาและเอกสารประกอบการสมัครฯ ได้ที่งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต 

หรือทางกูเกิ้ลไดรฟ์ โดยส่งแยกตามสาขาวิชา
ลิงค์ : https://drive.google.com/drive/folders/1F7MGNeSnWzX1YyVWFjOuRJQ99YkOcHtT?usp=sharing

---------------

ติดต่อสอบถาม : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา 

โทรศัพท์ : 043-754333 ต่อ 1204 

อีเมล์ : coop@msu.ac.th

Facebook www.facebook.com/coedmsu

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2022-07-01 14:36:26 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 72