เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

No. งาน ประกาศโดย
0238 สำนักงานทรูมหาสารคาม รับสมัครพนักงานด่วน
หน่วยงาน : ทรูคอลโปเรชั่น จำกัด มหาสารคาม รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 10 ก.ย. 2564
0237 บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
หน่วยงาน : บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 27 เม.ย. 2564
0236 บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน
หน่วยงาน : บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 27 เม.ย. 2564
0235 บริษัท สปินคอนโทรล เอเซีย จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน
หน่วยงาน : บริษัท สปินคอนโทรล เอเซีย จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 18 เม.ย. 2564
0234 บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น รับสมัคงาน
หน่วยงาน : บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น รับสมัคงาน รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 18 เม.ย. 2564
0233 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัครงาน
หน่วยงาน : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 17 มี.ค. 2564
0232 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมประมง รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 15 ม.ค. 2564
0231 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของสำนักงาน
หน่วยงาน : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 15 ม.ค. 2564
0230 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลนาดูน รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 12 ม.ค. 2564
0229 รับสมัครงานตำแหน่ง Modeller Position
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 12 ม.ค. 2564
0228 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
หน่วยงาน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 12 ม.ค. 2564
0227 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 9 ธ.ค. 2563
0226 รับสมัครพนักงาน
หน่วยงาน : บริษัท เอทีเอสแอนด์พีเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 1 ธ.ค. 2563
0225 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 1 ธ.ค. 2563
0224 รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Hydrologist
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 12 พ.ย. 2563
0223 รับสมัครงานตำแหน่ง Remote Sensing and GIS Specialist
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโข รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 9 พ.ย. 2563
0222 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 4 พ.ย. 2563
0220 บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รับสมัครงาน
หน่วยงาน : บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 8 ต.ค. 2563
0219 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
หน่วยงาน : กรมศิลปากร รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 8 ก.ค. 2563
0218 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
หน่วยงาน : กรมศิลปากร รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 8 ก.ค. 2563
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »