เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

No. งาน ประกาศโดย
0216 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 1 มิ.ย. 2563
0215 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมประมง รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 1 มิ.ย. 2563
0214 บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด ประกาศรับนักศึกษา จบทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ จบการศึกษาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสัตวบาล
หน่วยงาน : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 26 พ.ค. 2563
0213 รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโข รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 26 พ.ค. 2563
0212 บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด รับสมัครนิสิต ฝึกงาน
หน่วยงาน : บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 13 ม.ค. 2563
0211 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ูศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 13 ม.ค. 2563
0210 บริษัทฮอนชวน(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัครงาน
หน่วยงาน : บริษัทฮอนชวน(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 11 ธ.ค. 2562
0209 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 18 ต.ค. 2562
0208 กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาทำสัญญาชดใช้ทุน
หน่วยงาน : กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 24 ก.ค. 2562
0207 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
หน่วยงาน : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 11 ก.ค. 2562
0206 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับวิศวะกร
หน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 11 ก.ค. 2562
0205 บริษัท ศานติ กรีนแพค จำกัด รับสมัครพนกงาน
หน่วยงาน : บริษัท ศานติ กรีนแพค จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 9 ก.ค. 2562
0204 บริษัท เมทท์ อาร์คิเทค จำกัด รับสมัครสถาปนิก
หน่วยงาน : บริษัท เมทท์ อาร์คิเทค จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 4 มิ.ย. 2562
0203 บริษัท ลอนดอน เซลล์ จำกัด รับสมัครงานจำนวนมาก
หน่วยงาน : บริษัท ลอนดอน เซลล์ จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 17 พ.ค. 2562
0202 อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกงานครัว แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และ แผนกทรัพยากรบุคคล ติดต่อได้ที่ 077-956-660 ต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : อนันตรา รสานันดา รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมฯ
เมื่อ : 18 มี.ค. 2562
0201 บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการขายและการตลาด
หน่วยงาน : บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมฯ
เมื่อ : 18 มี.ค. 2562
0200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมฯ
เมื่อ : 12 ก.พ. 2562
0199 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน. ลูกจ้าง จำนวนมาก
หน่วยงาน : ท่าอากาศยานไทย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมฯ
เมื่อ : 12 ก.พ. 2562
0198 ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน
หน่วยงาน : ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมฯ
เมื่อ : 7 ก.พ. 2562
0197 ริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด มีความความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : ริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
เมื่อ : 27 พ.ย. 2561
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10