เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
Untitled Document

กระดานสนทนา

หน้าแรก / หัวข้อสนทนา

ขณะนี้ระบบฝากประวัติหางาน ได้เปิดทำการให้บัณฑิตเข้าฝากประวัติได้แล้วครับ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลังจากปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา สามารถเข้าระบบศูนย์ประสานงาน ฯ เพื่อฝากประวัติหางานได้แล้วครับ 

ศูนย์ประงานงานเป็นอีกทางเลือกในการหางานทำสำหรับบัณฑิตที่จบใหม่ ทางศูนย์ประสานงานจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างบัณฑิตกับสถานประกอบการ ให้สามารถติดต่อเพื่อหาตำแหน่งงานว่างให้กับบัณฑิต มมส. ทุกคน cheeky

By : ศูนย์ประสานงาน ฯ Email : cscg@hotmail.com Date : 2012-02-09 08:46:43 View : 1382 Reply : 1

เป็นระบบที่น่าสนใจครับ บัณฑิตจะได้มีทางเลือกในการหางานทำ

By : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา E-mail : salangnet@hotmail.com Date : 2012-02-09 13:32:31
หากต้องการแสดงความเห็น กรุณาเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ