เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดการประชุมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดการประชุมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

2012-12-21155630.JPG

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา จัดการประชุมเรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต โดยศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 21 ธ.ค. 2555 อ่าน : 946