เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

No. งาน ประกาศโดย
0137 พนักงานพิสูจน์อักษร (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0136 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายเตรียมการพิมพ์) (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0135 ช่างเทคนิค (ฝ่ายเตรียมการพิมพ์) (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0134 พนักงานศูนย์ข้อมูล-วิเคราะห์ข่าว (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0133 พนักงานศูนย์ข้อมูล (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0132 ทนายความ (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0131 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 31 ส.ค. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0130 ช่างไฟฟ้า (อาคาร-สถานที่) (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0129 คนสวน (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0128 ช่างไม้ (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0127 พนักงานทำความสะอาด (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0126 พนักงานรักษาความปลอดภัย (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0125 พนักงานศูนย์วิทยุ (หลายอัตรา)
หน่วยงาน : แผนกบุคคล / หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับสมัครวันที่ : 16 ก.ค. 2556 - 31 ส.ค. 2556
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 ก.ค. 2556
0123 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง รับสมัครวันที่ : 10 มิ.ย. 2556 - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 10 มิ.ย. 2556
0122 บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน
หน่วยงาน : บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด รับสมัครวันที่ : 10 มิ.ย. 2556 - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 10 มิ.ย. 2556
0121 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันหลายตำแหน่ง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ รับสมัครวันที่ : 10 มิ.ย. 2556 - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 10 มิ.ย. 2556
0120 โรงแรมไดมอนด์ วซิตี้โฮเทล รับสมัครพนักงาน
หน่วยงาน : โรงแรมไดมอนด์ วซิตี้โฮเทล รับสมัครวันที่ : 10 มิ.ย. 2556 - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 10 มิ.ย. 2556
0119 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
หน่วยงาน : บริษัท วิชั่นเน็ต จำกั รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 พ.ค. 2556
0118 บริษัท ทัช พับลิเคชั่นส จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
หน่วยงาน : บริษัท ทัช พับลิเคชั่นส จำกัด รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 16 พ.ค. 2556
0117 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูหลายอัตรา
หน่วยงาน : โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา รับสมัครวันที่ : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ศูนย์ประสานงาน ฯ
เมื่อ : 1 เม.ย. 2556
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10