หน้าแรก | กระดานสนทนา | คณะ/หน่วยงาน | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์

› ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

› ข่าวกิจกรรม

› แนะแนวการศึกษา

สงกรานต์ มมส 2560

» สงกรานต์ มมส 2560

ประกาศ : วันศุกร์ที่ผ่านมา
สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560

» สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560

ประกาศ : วันศุกร์ที่ผ่านมา
รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา

» รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา

ประกาศ : วันศุกร์ที่ผ่านมา
ข่าวทั้งหมด...
ข่าว กิจกรรม ทั้งหมด...
เอกสารแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
  • งานจัดการศึกษา
  • งานโรงเรียนสัมพันธ์
  • งานสหกิจศึกษา
  • ศูนย์ฯ บัณฑิตได้งานทำ
  • งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ
  • งานบริหารงานทั่วไป
วีดีทัศน์แนะนำคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
สารกองบริการการศึกษา
34
สารทั้งหมด...
วิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรมกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม