หน้าแรก | กระดานสนทนา | คณะ/หน่วยงาน | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์

› ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

› ระเบียบการรับสมัคร

› ระบบกลาง TCAS

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
  • งานจัดการศึกษา
  • งานโรงเรียนสัมพันธ์
  • งานสหกิจศึกษา
  • ศูนย์ฯ บัณฑิตได้งานทำ
  • งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ
  • งานบริหารงานทั่วไป
วีดีทัศน์แนะนำคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
แนะแนวการศึกษา
เอกสารแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559
วิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรมกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม